พูล บาร์

สงบ ร่มรื่น พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
เวลาให้บริการ 11.00 – 19.00 น.

Opening hours

Snacks and Drinks are provided from 11:00 until 19:00 daily.

World Class Accommodations for the World Class Traveler.®