เรด บราวน์

บริการอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย พักและผ่อนคลายหลังการเดินทางที่เหน็ดเหนื่อย ฟังเปียโนและนักร้องคุณภาพ (20.00 – 23.00 น.)
เวลาให้บริการ 10.00 – 00.00 น.

Opening hours

From 10:00 AM till 00:00 PM

Monthly Promotions

World Class Accommodations for the World Class Traveler.®

Menu