เรด บราวน์

บริการอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย พักและผ่อนคลายหลังการเดินทางที่เหน็ดเหนื่อย ฟังเปียโนและนักร้องคุณภาพ

เวลาให้บริการ 10.00 – 23.00 น.

Opening hours

From 10:00 AM till 23:00 PM

World Class Accommodations for the World Class Traveler.®